ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญพร วีระด่านขจร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0824116062
อีเมล์ : penporn04@gmail.com
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2560,12:30  อ่าน 130 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ปี 2543
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2560,12:30   อ่าน 130 ครั้ง