ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสมชาย สุขกรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8950368
อีเมล์ : armani_chai@hotmail.com
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2560,13:33  อ่าน 122 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประจำปี 2552 จากคุรุสภา
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2560,13:33   อ่าน 122 ครั้ง