ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายสมชาย สุขกรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8950368
อีเมล์ : armani_chai@hotmail.com
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2560,13:28  อ่าน 107 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี 2554 จากคุรุสภา
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2560,13:28   อ่าน 107 ครั้ง