ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ
ชื่ออาจารย์ : นางโรจนา สุวัฒนชน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,17:31  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแกนนำ
ชื่ออาจารย์ : นางโรจนา สุวัฒนชน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,17:31  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จัดทำวิทยานิพนธ์ หัวข้อ " บทบาทของผู้บริหารต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 "
ชื่ออาจารย์ : นางโรจนา สุวัฒนชน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,17:30  อ่าน 143 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกซ้อม การแข่งขันทักษะ ปี 2559 - อ่านเอาเรื่อง
ชื่ออาจารย์ : นางโรจนา สุวัฒนชน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,17:29  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกซ้อม การแข่งขันทักษะ ปี 2559 - กาารเขียนตามคำบอก
ชื่ออาจารย์ : นางโรจนา สุวัฒนชน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,17:28  อ่าน 167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกซ้อม การแข่งขันทักษะ ปี 2559 - กาารคัดลายมือ
ชื่ออาจารย์ : นางโรจนา สุวัฒนชน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,17:25  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกซ้อม การแข่งขันทักษะ ปี 2559 - กาารคัดลายมือ
ชื่ออาจารย์ : นางโรจนา สุวัฒนชน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,17:24  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกซ้อม การแข่งขันทักษะ ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางโรจนา สุวัฒนชน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,17:19  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกซ้อม การแข่งขันทักษะ ปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางโรจนา สุวัฒนชน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2560,17:17  อ่าน 140 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จัดทำเอกสารการทดลองวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย เรื่องน้ำแข็งกลายเป็นน้ำ และทำน้ำให้เป้นน้ำแข็ง ปี 2558
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญพร วีระด่านขจร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2560,12:47  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..