ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สุชาติ มีสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คณะกรรมการสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
มีความพึงพอใจมากที่สุด
มีความพึงพอใจมาก
มีความพึงพอใจปานกลาง
มีความพึงพอใจน้อย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/09/2011
ปรับปรุง 03/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 923674
Page Views 1256988
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านเขาวงกรด ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก
2 โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก
3 โรงเรียนบ้านวังปลา ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก
4 โรงเรียนบ้านทับช้าง ตะโก ทุ่งตะโก
5 โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา ตะโก ทุ่งตะโก
6 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ตะโก ทุ่งตะโก
7 โรงเรียนวัดท่าทอง ตะโก ทุ่งตะโก
8 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม ตะโก ทุ่งตะโก
9 โรงเรียนบ้านแหลมยางนา ตะโก ทุ่งตะโก
10 โรงเรียนบ้านห้วยมุด ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
11 โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก 077536110
13 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก
14 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง ปากตะโก ทุ่งตะโก 093 - 5785733
15 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม ปากตะโก ทุ่งตะโก
16 โรงเรียนบ้านพังเหา ปังหวาน พะโต๊ะ
17 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา ปังหวาน พะโต๊ะ 081-2718854
18 โรงเรียนบ้านคลองเหนก ปังหวาน พะโต๊ะ 077620523
19 โรงเรียนบ้านปังหวาน ปังหวาน พะโต๊ะ -0 7762 0577
20 โรงเรียนบ้านปากทรง ปากทรง พะโต๊ะ
21 โรงเรียนบ้านต่อตั้ง ปากทรง พะโต๊ะ
22 โรงเรียนพัฒนศึกษา ปากทรง พะโต๊ะ
23 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง พระรักษ์ พะโต๊ะ
24 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา พระรักษ์ พะโต๊ะ 0-7763-0048
25 โรงเรียนบ้านในหยาน พะโต๊ะ พะโต๊ะ
26 โรงเรียนบ้านปากเลข พะโต๊ะ พะโต๊ะ
27 โรงเรียนบ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) พะโต๊ะ พะโต๊ะ
28 โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง พะโต๊ะ พะโต๊ะ
29 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ พะโต๊ะ พะโต๊ะ
30 โรงเรียนประชาสงวน ทุ่งคาวัด ละแม
31 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์พัฒนา ทุ่งคาวัด ละแม 077-559296
32 โรงเรียนบ้านทับใหม่ ทุ่งคาวัด ละแม 077-587399
33 โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต ทุ่งหลวง ละแม
34 โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม ทุ่งหลวง ละแม
35 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง ทุ่งหลวง ละแม
36 โรงเรียนบ้านทรายทอง ละแม ละแม
37 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ละแม ละแม
38 โรงเรียนละแมวิทยา ละแม ละแม
39 โรงเรียนบ้านคลองสง ละแม ละแม 077630060
40 โรงเรียนบ้านแหลมสันติ ละแม ละแม
41 โรงเรียนประชาเอื้ออารี ละแม ละแม
42 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา ละแม ละแม
43 โรงเรียนอนุบาลเอื้อมพร ละแม ละแม
44 โรงเรียนวัดปากน้ำละแม ละแม ละแม
45 โรงเรียนบ้านดวด สวนแตง ละแม
46 โรงเรียนบ้านดอนแค สวนแตง ละแม
47 โรงเรียนบ้านเขาตากุน สวนแตง ละแม
48 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ สวนแตง ละแม
49 โรงเรียนครนพิทยาคม ครน สวี
50 โรงเรียนบ้านน้ำฉา ครน สวี
51 โรงเรียนวัดจันทราวาส ครน สวี
52 โรงเรียนบ้านเขาล้าน ครน สวี 077-520425
53 โรงเรียนบ้านไทรล่า ครน สวี
54 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง ครน สวี
55 โรงเรียนบ้านคู ครน สวี
56 โรงเรียนวัดท้องตม ด่านสวี สวี
57 โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก ด่านสวี สวี
58 โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต ด่านสวี สวี
59 โรงเรียนด่านสวีวิทยา ด่านสวี สวี
60 โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน ด่านสวี สวี
61 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ทุ่งระยะ สวี
62 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย ทุ่งระยะ สวี
63 โรงเรียนบ้านคลองน้อย ทุ่งระยะ สวี
64 โรงเรียนวัดชุมแสง ทุ่งระยะ สวี 077-505922
65 โรงเรียนวัดท่าหิน ( ดรุณศึกษา ) ท่าหิน สวี
66 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ท่าหิน สวี
67 โรงเรียนบ้านหนองปลา ท่าหิน สวี
68 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ นาสัก สวี
69 โรงเรียนบ้านแก่งกะทั่ง นาสัก สวี
70 โรงเรียนบ้านยางงาม นาสัก สวี
71 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาสัก สวี
72 โรงเรียนนาสักวิทยา นาสัก สวี
73 โรงเรียนวัดนาสัก นาสัก สวี
74 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี นาสัก สวี 077-505918
75 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา นาสัก สวี
76 โรงเรียนวัดหนองบัว นาสัก สวี
77 โรงเรียนสวีวิทยา นาโพธิ์ สวี
78 โรงเรียนวัดธัญญาราม นาโพธิ์ สวี
79 โรงเรียนชุมชนสวี นาโพธิ์ สวี
80 โรงเรียนบุญยสมบัติวิทยา นาโพธิ์ สวี
81 โรงเรียนวัดเชิงคีรี ปากแพรก สวี
82 โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี วิสัยใต้ สวี
83 โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า วิสัยใต้ สวี
84 โรงเรียนวัดควน วิสัยใต้ สวี
85 โรงเรียนวัดพะงุ้น สวี สวี
86 โรงเรียนวัดแหลมปอ สวี สวี
87 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง สวี สวี
88 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด เขาค่าย สวี
89 โรงเรียนบ้านเขาค่าย เขาค่าย สวี
90 โรงเรียนบ้านในหุบ เขาค่าย สวี 077-630065
91 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ เขาทะลุ สวี 077-620003
92 โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง เขาทะลุ สวี
93 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง เขาทะลุ สวี 077-531786
94 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ หลังสวน
95 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา ขันเงิน หลังสวน
96 โรงเรียนวัดประสาทนิกร ขันเงิน หลังสวน 0-7754-1208
97 โรงเรียนหลังสวนคริสเตียน ขันเงิน หลังสวน
98 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ขันเงิน หลังสวน
99 โรงเรียนวัดถ้ำเขาเงิน ท่ามะพลา หลังสวน
100 โรงเรียนบ้านดอนนน ท่ามะพลา หลังสวน
101 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณาราม ท่ามะพลา หลังสวน
102 โรงเรียนวัดดอนวาส นาขา หลังสวน
103 โรงเรียนบ้านในเหมือง นาขา หลังสวน 0-7759-5090
104 โรงเรียนวัดนพคุณ นาขา หลังสวน
105 โรงเรียนบ้านหนองปลา นาขา หลังสวน -
106 โรงเรียนบ้านควนตะวันออก นาพญา หลังสวน
107 โรงเรียนบ้านสะพานยูง นาพญา หลังสวน
108 โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ นาพญา หลังสวน
109 โรงเรียนวัดอัมพาวาส นาพญา หลังสวน
110 โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง บางน้ำจืด หลังสวน
111 โรงเรียนบ้านบางหยี บางน้ำจืด หลังสวน
112 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด บางน้ำจืด หลังสวน
113 โรงเรียนบ้านท้องครก บางน้ำจืด หลังสวน
114 โรงเรียนบ้านน้ำลอด บางน้ำจืด หลังสวน
115 โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร บางน้ำจืด หลังสวน
116 โรงเรียนวัดนาทิการาม บางมะพร้าว หลังสวน
117 โรงเรียนบ้านน้ำตก บางมะพร้าว หลังสวน
118 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน บางมะพร้าว หลังสวน
119 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ บ้านควน หลังสวน
120 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 บ้านควน หลังสวน
121 โรงเรียนชลธารวิทยา บ้านควน หลังสวน
122 โรงเรียนวัดชลธารวดี บ้านควน หลังสวน
123 โรงเรียนบ้านทับวัง บ้านควน หลังสวน
124 โรงเรียนบ้านคลองกก บ้านควน หลังสวน
125 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ปากน้ำ หลังสวน
126 โรงเรียนวัดดอนชัย พ้อแดง หลังสวน 077-596-395
127 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน วังตะกอ หลังสวน 0-7754-1707
128 โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม วังตะกอ หลังสวน
129 โรงเรียนบ้านคลองระ วังตะกอ หลังสวน
130 โรงเรียนบ้านเขาแงน วังตะกอ หลังสวน
131 โรงเรียนตาแจ้งวังตะกอ วังตะกอ หลังสวน
132 โรงเรียนวัดสว่างมนัส หลังสวน หลังสวน 077-551064
133 โรงเรียนสวนศรีวิทยา หลังสวน หลังสวน
134 โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ หาดยาย หลังสวน
135 โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ หาดยาย หลังสวน
136 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ หาดยาย หลังสวน
137 โรงเรียนบ้านในกริม หาดยาย หลังสวน -
138 โรงเรียนวัดวิเวการาม แหลมทราย หลังสวน
139 โรงเรียนวัดวาลุการาม แหลมทราย หลังสวน