ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้าง (อ่าน 56) 25 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 75) 13 มิ.ย. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 86) 04 มิ.ย. 61
ประกาศผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้าง (อ่าน 77) 03 มิ.ย. 61
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 118) 29 พ.ค. 61
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานทำความสะอาด (อ่าน 98) 19 พ.ค. 61
ประกาศผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (อ่าน 99) 17 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา (อ่าน 118) 12 พ.ค. 61
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพี่เลี้ยงอนุบาลและพนักงานทำความสะอาด (อ่าน 107) 10 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงอนุบาล 1 อัตรา (อ่าน 130) 04 พ.ค. 61
ประกาศรับสมัครพนักงานทำความสะอาด (อ่าน 129) 04 พ.ค. 61
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย (อ่าน 105) 04 พ.ค. 61
ประกาศผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย (อ่าน 128) 30 เม.ย. 61
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งปฐมวัย (อ่าน 189) 10 เม.ย. 61
ประกาศผลคัดเลือกพี้เลี้ยงอนุบาล (อ่าน 180) 16 มี.ค. 61
รายชื่อนักเรียนทั้งหมด (อ่าน 180) 12 มี.ค. 61
ประกาศผู้มีสิทธิสอบพี่เลี้ยงอนุบาล (อ่าน 166) 12 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงอนุบาล 1 อัตรา (อ่าน 170) 04 มี.ค. 61
ฟอร์ม SSR โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน (อ่าน 227) 26 ก.พ. 61
ใบรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลฯ (อ่าน 159) 26 ก.พ. 61
เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมฝึกทักษะศิลปะโดยใช้ฐานการเรียนรู้ (อ่าน 186) 13 ก.พ. 61
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย (อ่าน 197) 29 ม.ค. 61
ประกาศผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย (อ่าน 202) 26 ม.ค. 61
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราววิชาเอกปฐมวัย (อ่าน 210) 19 ม.ค. 61
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างภาษาพม่า (อ่าน 233) 23 พ.ย. 60
ประกาศผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้างภาษาพม่า (อ่าน 251) 22 พ.ย. 60
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูภาษาพม่า (อ่าน 228) 17 พ.ย. 60
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 710) 14 ส.ค. 58
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอำเภอหลังสวน ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 (อ่าน 725) 24 ก.ค. 58
แสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลรุ่น อายุ 12 ปีโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน (อ่าน 542) 04 มิ.ย. 58
แสดงความยินดีกับ"เด็กชายทัศนกวี เพชรประสงค์" (อ่าน 645) 04 มิ.ย. 58
แสดงความยินดีกับคุณครูสมชาย สุขกรม ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARD (อ่าน 819) 11 มี.ค. 58
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2558 (อ่าน 816) 20 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน (อ่าน 679) 06 ม.ค. 58
171 ปี แห่งการสืบสานมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ “ขึ้นโขนชิงธง” ชิงโล่และ (อ่าน 792) 03 ต.ค. 57
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 600) 29 ก.ย. 57
งานกีฬาอำเภอหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 22-24 กันยายน 2557 (อ่าน 870) 29 ก.ย. 57
รูปภาพสมโภชพระดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป วันที่ 13 ก.ค. 57 (อ่าน 673) 15 ก.ค. 57
รูปกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนวันเข้าพรรษา วันที่ 10 ก.ค. 57 (อ่าน 794) 15 ก.ค. 57
รูปภาพวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิ.ย. 57 (อ่าน 1190) 15 ก.ค. 57