นางสาวภนิดา นพชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
       
                 
           
      ว่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
     
               
นายกำพล ประสมศรี
คอมพิวเตอร์