>>>>>>>>>ห้องสมุดดิจิทัล คาเฟ่ 24 ชั่วโมง : ชั้นวางวารสาร โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563   โปสเตอร์ประชาสัมพันธ
ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563   ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ฉบับที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและคร ฉบับที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและคร ฉบับที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและคร ฉบับที่ 1 มาตรการป้องกัน Covid19 ของโรงเรียน
ฉบับที่ 2 ทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน ฉบับที่ 2 ทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน ฉบับที่ 2 ทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน  
ฉบับที่ 3 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2563 ฉบับที่ 3 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2563 ฉบับที่ 3 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2563    
ฉบับที่ 4 ทำบุญโรงเรียนเพื่อความเป็นศิริมงคล ฉบับที่ 4 ทำบุญโรงเรียนเพื่อความเป็นศิริมงคล ฉบับที่ 4 ทำบุญโรงเรียนเพื่อความเป็นศิริมงคล    
ฉบับที่ 5 สร้างแนวทางป้องกัน Covid19 ก่อนเปิดเรียน ฉบับที่ 5 สร้างแนวทางป้องกัน Covid19 ก่อนเปิดเรียน ฉบับที่ 5 สร้างแนวทางป้องกัน Covid19 ก่อนเปิดเรียน  
       
     
     
ประจำเดือน กันยายน 2563

 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
ฉบับที่ 1 นำเสนองานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับที่ 1 สมโภชเรือพระบก   ฉบับที่ 1 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
ฉบับที่ 2  โรงเรียนบ้านไร่เข้ามาศึกษาดูงาน ฉบับที่ 2 คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ฉบับที่ 2 สพป.พังงา เข้าศึกษาดูงาน 
ฉบับที่ 3 พัฒนารองฯ ก่อนแต่งตั้ง วันที่ 1 ฉบับที่ 3 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียดเข้าศึกษาดูงาน  ฉบับที่ 3 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ฉบับที่ 4 พัฒนารองฯ ก่อนแต่งตั้ง วันที่ 2 ฉบับที่ 4 ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ฉบับที่ 4 ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ฉบับที่ 5 พัฒนารองฯ ก่อนแต่งตั้ง วันที่ 3  ฉบับที่ 5 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตร.9 ฉบับที่ 5 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ 
ฉบับที่ 6 พัฒนารองฯ ก่อนแต่งตั้ง วันที่ 4   ฉบับที่ 6 ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/63 
     
ประจำเดือน ธันวาคม 2563   
ประจำเดือน มกราคม 2564   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster : ICTteam : ictteam@gmail.com
Copyright © : 14/12/2014