ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอพรปีใหม่จากท่านเจ้าคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ไดัเข้ารับขอพรปีใหม่จากท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นสิริมงคลในงานทำงานต่อไป
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2561,14:22   อ่าน 176 ครั้ง