ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.66 MB
ภาคผนวก แหล่งเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.52 MB