ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน  คือ

สีแดง  คือ  ความรัก  ความสามัคคี

สีเหลือง  คือ  คุณธรรม  จริยธรรม

 

สัญลักษณ์โรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.99 KB
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์                             : สื่อสารสองภาษา  ก้าวหน้าเทคโนโลยี  มีส่วนร่วมต่อสังคม 

                             นิยมคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

เอกลักษณ์                             :  กีฬาเด่น  เรียนดี  มีคุณธรรม

สัญลักษณ์โรงเรียน
รูปโลโก้ สพฐ ชื่อโรงเรียน