ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)

แจกเอกสาร
การเรียนการสอนแบบ On hand
วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564   
วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564  วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564  
วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2564 วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564  
วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2564  
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564 วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564  
วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564    
     
     
     
     

 

โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 14 ซอย 4 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทร 077541701 077545303 แฟกซ์ 077545303
Webmaster : Thidarat Thongpath : ictkngsch@gmail.com
Copyright © : 2021