ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
หมู่ที่ 4   ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
เบอร์โทรศัพท์ 0-7754-1707
Email : khanngoen54@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99/@9.9773259,99.0613648,3135m/data=!3m1!1e3!4m3!3m2!1s0x305670f3a9c49e15:0xf1fbb0f0dcdd047b!4b1