ห้องเรียน รวบรวม VDO การสอนจากครูโรงเรียนดังทั่วประเทศ

 

เนื้อหาสาระ

ภาพกิจกรรม ผลงานการอบรม รู้จักกับวิทยากร
คู่มือการอบรม


ก่อนการอบรม กรรนิกา รวดเร็ว จริยา นำพา
คำสั่ง  
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม   วันที่ 1 ของการอบรม   ธัญนิชา ทรายสมุทร สิทธิพงษ์ คงบันนึก
คู่มือการอบรม  
    วันที่ 2 ของการอบรม   วรรธการย์ ม่วงน้อย


กำพล ประสมศรี

   

 

 

webmaster : ICTteam : ictteam@gmail.com
Copyright © : 14/12/2014