ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
กฐินพระราชทาน
พัฒนาก่อนเปิดภาคเรียน
กีฬาภายใน
อบรมประชากรวัยเรียน
ตรวจเยี่ยมโรงอาหา
บริษัท ดีมอลส์ ประเทศไทยเยี่ยมนักเรียน
พิธีราชสดุดีลูกเสือ
วันวิสาขบูชา
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

นักเรียนศึกษาธรรมที่วัดขันเงิน
วันเข้าพรรษา

กีฬาภายใน "ขันเงินเกม"59"

วันสุนทรภู่

พิธีราชสดุดีลูกเสือ
สามเณรยอดนักสู้
วันวิสาขบูชา
ต้อนรับคุณครูชนิตา พันคง
ศูนย์เพียร์อบรมคร
กิจกรรมพบปะนักเรียนประจำวัน สายชั้น ป.3
สอบคัดเลือกครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล
เตรียมไหว้ครู เลือกประธานนักเรียนและแบ่งกลุ่มสี
ไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา
เลือกประธานนักเรียน
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุ่งตะโกคัพ

งานศิษย์เก่า "ปีละหนคนขันเงิน"
บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2558

สู่มาตรฐานสากล:สงขลา
สร้างส้วม สปช.605/45
ประชุมครู ลูกจ้างและบุคลากร
กิจกรรมโรงเรียนธนาคาร
สอบบรรจุลูกจ้างรายเดือน
รวมพลังแห่งความภักดี
มอบวุฒิบัตรโครงการแดร
รับการนิเทศ โรงเรียนมาตรฐานสากล
ไหว้ครู
สภานักเรียนดูงาน นครปฐม
กีฬาภายใน

ชีวิตใสใส0001

webmaster : ICTteam : ictteam@gmail.com
Copyright © : 14/12/2014