ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2559
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
10 ต.ค. 59 ถึง 14 ต.ค. 59 งานตกแต่งเรือพระบกวัดขันเงิน (พระอารามหลวง)
คณะครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ตกแต่งเรือพระบกวัดขันเงิน (พระอารามหลวง) ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
11 ต.ค. 59 สหกรณ์ออมทรัพยครูชุมพร สาขาหลังสวน จัดประชุมข้าราชการบำนาญ
สหกรณ์ออมทรัพยครูชุมพรจัดประชุมข้าราชการบำนาญ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2559  เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมโรเงรียนชุมชนวัดขันเงิน
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สหกรณ์ออมทรัพยครูชุมพร สาขาหลังสวน
14 ต.ค. 59 ผอ./รก.ผอ.โรงเรียนลงนามในคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผอ./รก.ผอ.โรงเรียนลงนามในคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30-16.30 น. ณ สพป.ชพ.2
สพป.ชพ.2 สพป.ชพ.2
15 ต.ค. 59 ถึง 16 ต.ค. 59 จัดดอกไม้ประดับเรือพระบกวัดขันเงิน (พระอารามหลวง)
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน กำหนดจัดดอกไม้ประดับเรือพระบกวัดขันเงิน (พระอารามหลวง) ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
24 ต.ค. 59 งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 24 ตุลาคม 2559 ณ วัดขันเงิน (พระอารามหลวง)
วัดขันเงิน (พระอารามหลวง) โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน