ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
 
ฉบับที่ 1
ประจำเดือนมิถุนายน
ฉบับที่ 2
ประจำเดือนมิถุนายน
ฉบับที่ 3
ประจำเดือนมิถุนายน
 
 
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 14 ซอย 4 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทร 077541701 077545303 แฟกซ์ 077545303
Webmaster : Thidarat Thongpath : ictkngsch@gmail.com
Copyright © : 2021